Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Mục Lục

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió – Loại giấu trần Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh

Nhu cầu sử dụng điều hòa công nghiệp ngày càng tăng cao trong các ngành công nghiệp và thương mại. DAIKIN, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này, mang đến một loạt sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bảng giá điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về các sản phẩm phù hợp với dự án của bạn.

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Loại Inverter – Loại Nối ống gió nhỏ gọn – R32 – Một chiều lạnh

 1. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 28,588,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,729,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,530,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,671,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 19,096,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC2E61

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 24,101,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,059,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 1. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 44,607,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC2E61

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 48,601,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển không dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBA50BVMA9/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,163,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBA60BVMA9/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,604,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBA71BVMA9/RZF71CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 39,009,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBA71BVMA9/RZF71CYM+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,074,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBA100BVMA9/RZF100CVM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,489,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBA100BVMA9/RZF100CYM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 49,137,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBA125BVMA9/RZF125CVM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,637,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBA125BVMA9/RZF125CYM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 53,533,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBA140BVMA9/RZF140CVM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 55,154,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBA140BVMA9/RZF140CYM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 58,302,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Với sự đa dạng về công suất và tính năng, sản phẩm điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió sẽ đáp ứng nhu cầu làm lạnh của bạn cho nhiều dự án khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với bạn.

Cam Kết và Dịch Vụ Uy Tín Tại HVAC Việt Nam

HVAC Việt Nam không chỉ là đơn vị sản xuất hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) chất lượng hàng đầu mà còn là đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm tối ưu và sự hài lòng cho khách hàng thông qua những cam kết và dịch vụ xuất sắc nhất.

1. Nguồn Gốc Rõ Ràng

Chúng tôi tự hào về việc cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Mọi sản phẩm của HVAC Việt Nam đều được đảm bảo với chứng chỉ CO (Chứng Nhận Xuất Xứ) và CQ (Chứng Nhận Chất Lượng) đầy đủ, giúp đảm bảo an toàn và chất lượng cho mọi dự án.

2. Chất Lượng Chính Hãng

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm mới 100%, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn theo dõi và nắm vững những xu hướng công nghiệp mới nhất để đảm bảo rằng quý khách hàng luôn nhận được sản phẩm tiên tiến và hiệu quả nhất.

3. Đội Ngũ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và chu đáo, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm nhất. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn từ giai đoạn lên kế hoạch đến triển khai và bảo trì hệ thống.

4. Chăm Sóc Khách Hàng

Chính sách bảo trì định kỳ của chúng tôi giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống HVAC. Chúng tôi cam kết xử lý mọi sự cố nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo rằng công trình của bạn luôn hoạt động một cách trơn tru.

5. Tư Vấn Miễn Phí

Chúng tôi hiểu rằng mỗi dự án là một thách thức độc đáo. Vì vậy, chúng tôi cung cấp khảo sát và tư vấn giải pháp miễn phí, nhằm hỗ trợ quý khách hàng tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu của họ.

Liên Hệ HVAC Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HVAC VIỆT NAM

 • Tên quốc tế: HVAC VIET NAM COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: Số 4 Ngõ 6 Phố Miêu Nha – Phường Tây Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.
 • Người đại diện: Đoàn Văn Hoàng
 • Điện thoại: 02439971898
 • Hotline/Zalo: 0996080080
 • Email: hvac@hvacvietnam.vn
 • Website: https://hvacvietnam.vn/

Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trong mọi dự án và mang lại giải pháp HVAC chất lượng hàng đầu.

Ý Nghĩa Logo HVAC VIỆT NAM
Logo HVAC VIỆT NAM
        Trở về trang chủ